Onze doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel

  • De afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht te steunen bij de realisatie, het in stand houden en de vernieuwing van de expositie van Erfgoed binnen het Museum Hoge Woerd;
  • De afdeling Erfgoed van gemeente Utrecht te steunen bij de invulling van het publieksprogramma van Erfgoed binnen het Museum Hoge Woerd;
  • Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

De Stichting tracht dit doel te bereiken door

  • Exploiteren van een museumwinkel.
  • Daar waar nodig het verwerven van steun van rijk, provincie, gemeente, bedrijfsleven en bewoners in de regio Utrecht;
  • Het conform de doelstellingen begeleiden van de (her)inrichtingen van de expositie in het Museum Hoge Woerd;
  • In voorkomende gevallen het Museum Hoge Woerd het werven en beheren van de verworven geldmiddelen ten behoeve van de Expositie(s) en aan de Expositie(s) verwante activiteiten en evenementen in en om het Museum Hoge Woerd;
  • Daar waar nodig het aangaan van samenwerkingsrelaties met derden teneinde het Museum Hoge Woerd te steunen. Dat kunnen wijkbewoners en/of organisaties van de Utrechtse wijken Vleuten- De Meern en Leidsche Rijn zijn;