Bordspel Traiectum

Na een lange mars komt een groep Romeinse legionairs aan bij de zuidelijke overs van de rijn. Ze hebben opdracht gekregen een fort te bouwen aan de natuurlijke noordelijke grens van het Romeinse keizerrijk. De Germanen in het noorden hebben een leger bijeen gebracht om de Romeinen te vernietigen. Alleen als Castellum Traiectum  af is voor de Germanen aanvallen, hebben de legionairs de kans om te overleven.

Lukt het de spelers om Castellum Traiectum te voltooien voor de Germanen aanvallen of gaan we allemaal roemloos ten onder?